Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

szarlotka76
2860 e554 500
szarlotka76
szarlotka76
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
szarlotka76
2365 62a2
Reposted fromEtnigos Etnigos
szarlotka76
2371 aa91
Reposted fromEtnigos Etnigos

March 07 2019

szarlotka76

March 06 2019

szarlotka76
8204 c465 500
szarlotka76
2906 87e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
szarlotka76
8906 61c1 500

March 01 2019

szarlotka76
6047 e4ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
szarlotka76

February 26 2019

szarlotka76
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaprzeblyski przeblyski
szarlotka76

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
szarlotka76
4691 a85a
Reposted fromEtnigos Etnigos
szarlotka76
5240 99ed 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
szarlotka76
5244 0d93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

February 25 2019

szarlotka76
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viagosialap gosialap

February 22 2019

szarlotka76
2339 05cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

February 21 2019

szarlotka76
8529 429a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

February 20 2019

szarlotka76
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl